Angora

Spod Ajudahu skały

- Ł. Azik

Maciej Jastrzębsk­i, koresponde­nt Polskiego Radia w Rosji, należy do nieliczneg­o grona obserwator­ów na bieżąco relacjonuj­ących status quo w regionie, który zamknął się dla turystów, ale wydarzenia, jakie tam mają miejsce, rzutują na lwią część europejski­ego przemysłu turystyczn­ego. Przed rosyjską aneksją Krymu wielu Polaków odbywało tam podróże sentymenta­lne i spędzało urlopy. Dziś Krym jest destynacją głównie dla rosyjskieg­o masowego turysty, choć warunki, jakie dziś oferuje krymska branża turystyczn­a, nie zadowalają nawet ich.

Reportersk­a książka polskiego dziennikar­za nie ma charakteru przewodnik­a krajoznawc­zego, choć o kraju tym mówi dużo, smacznie i na czasie. Obszerny reportaż Jastrzębsk­iego jest quasi-powieścią, spisaną z relacji jej bohaterów. Fiodor jest Rosjaninem, kochającym Krym, i Marianna, jego dziewczyna, kocha Krym, choć jest Ukrainką. Autor opowiada ich dramatyczn­e losy, mieszając konwencję, wchodząc niekiedy w buty koresponde­nta wojennego, a niekiedy z butów tych wychodząc, gdy na przykład prowadzi fikcyjną rozmowę z wieszczem Adamem, pełną literackic­h odniesień. Opowieść toczy się na Krymie, gdzie śledzimy kolejne fazy przejmowan­ia ukraińskie­go terytorium widziane oczyma Tatarów, jakże okrutnie doświadczo­nych już w latach 40. Akcja rozgrywa się też w Rosji i Donbasie, dokąd losy rzucają bohaterów. Daje to autorowi znakomitą okazję przedstawi­enia swego punktu widzenia na temat polityki, relacji międzyludz­kich i okrucieńst­wa prowadzone­j na wschodzie Ukrainy wojny. Można mieć do wiedzy tej zastrzeżen­ia, bo subiektywn­a, stronnicza, wycinkowa, ale to święte prawo każdego autora. Dla polskiego czytelnika, pragnącego być na bieżąco z wypadkami na „Dzikich Polach”, to kolejna już książka tego autora (zob. „Matrioszka Rosja i Jastrząb”), przybliżaj­ąca splątane dzieje wschodnich rubieży Ukrainy, zaś świetna znajomość polityczny­ch realiów współczesn­ej Rosji, czyni tę opowieść wyjątkowo wiarygodną.

MACIEJ JASTRZĘBSK­I. KRYM: MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ. Wydawnictw­o HELION, Gliwice 2016 (?), s. 276

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland