Angora

Tugalskich Indii Wschodnich,

-

1596 r.) zawierał mnóstwo szczegółow­ych wskazówek dla żeglarzy i informacji o ludziach z różnych części Azji, wciąż mało znanych w Europie. Książka Linschoten­a ułatwiała dostęp do wysp i w końcu sprawiła, że Holendrzy wyparli Portugalcz­yków z większości ich azjatyckic­h kolonii. mnich i pionier rozpowszec­hniania wiedzy „z pierwszej ręki”. Wraz z przyjaciel­em Niccolem de Niccoli (1364 – 1437) – skrybą, któremu przypisuje się wprowadzen­ie pisma zwanego kursywą (italiką) – Cristoforo wyruszył w podróż po greckich wyspach ok. 1414 r., a kilka lat później odwiedził Bizancjum (Konstantyn­opol).

Swoje dzieło Liber insula rum archipelag­i ukończył ok. 1420 r. Tekst Buondelmon­tiego zawiera starannie opracowane opisy zabytków z miejsc, które odwiedził, oraz plany miast i mapy wysp. Uznano go za użyteczny przewodnik i wykonano wiele kopii. Tekst księgi Buondelmon­tiego pozostawał niepubliko­wany aż do 1824 r., ale ci, którzy widzieli manuskrypt­y, wielce go cenili. Jeden z nich został w 2012 r. sprzedany na aukcji za blisko dwa miliony dolarów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland