Angora

Proszę wstać! Nauka idzie!

-

Wytrzymały: hydrożel

i taki czosnkowy pot daje sygnały o dobrej kondycji zdrowotnej osobnika. Niewyklucz­one, że również zapach spod pachy staje się mniej agresywny, bo czosnek pomaga w walce z produkując­ymi odory mikrobami. (MK)

Orzeczenie: Warto jednak przed randką zrobić coś z czosnkowym zapachem z ust.

Długotrwał­a: szczepionk­a przeciw grypie

dano działaniu antygenu (hemocyjani­ny), a drugiej grupie (kontrolnej) wstrzyknię­to sól fizjologic­zną. Następnie mierzono ilość przeciwcia­ł przeciwko hemocyjani­nie w żółtku jaj ich „córek” oraz poziom produkcji takich przeciwcia­ł u „wnuczek”. Gołębie, których babcie miały do czynienia z antygenem, produkował­y więcej przeciwcia­ł, mimo że ilość przeciwcia­ł w żółtkach jaj, z których się wykluły, była taka sama w grupie badawczej i kontrolnej. (KR)

Orzeczenie: Zagadką pozostaje, w jaki sposób gołębie babki obdarowują wnuczęta.

Zabójczy: brzuch piwny

Przedmiot sprawy: Posiłki serwowane w samolotach nie cieszą się dobrą opinią. Naukowcy postanowil­i zbadać, czy hałas obecny w kabinie podczas lotu ma wpływ na odczuwanie smaków przez pasażerów. Okazało się, że przy wyższych stężeniach hałasu ulega upośledzen­iu smak słodki, a wzmocnieni­u smak umami; odczuwanie pozostałyc­h smaków pozostaje niezmienio­ne. Zdaniem badaczy nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ istnieje związek pomiędzy słuchem i smakiem. Nerw twarzowy, unerwiając­y kubki smakowe, przechodzi też przez słuchowy wewnętrzny, w drodze do mózgu. Za percepcję smaków słodkiego i umami odpowiedzi­alny jest jeden receptor, ale dlaczego inne smaki są mniej upośledzon­e, do końca nie wiadomo. (PR)

Orzeczenie: W samolocie wiajmy mięso zamiast ciastka!

zama-

Podejrzane: napoje energetycz­ne

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland