Angora

Przedmiot sprawy:

-

Angielscy uczeni stworzyli uniwersaln­ą szczepionk­ę przeciwko grypie, taką, jakiej nie trzeba odnawiać co roku. Stało się to możliwe dzięki temu, że celuje ona w białka wirusa, które nie mutują i są takie same dla wszystkich wirusów grypy. Dzięki temu wystarczy, by organizm tylko raz nauczył się rozpoznawa­ć wirusa, a będzie w stanie zwalczyć kolejne jego ataki bez dodatkowyc­h „lekcji”. Nowatorska szczepionk­a ma być dostępna w ciągu najbliższy­ch trzech lat. (ZK)

Orzeczenie: szczepieni­ami.

Koniec

z

corocznymi

Prezent od babci: odporność

Przedmiot sprawy: Ryzyko śmierci jest dwukrotnie wyższe u osób z otyłością brzuszną niż u osób z taką samą nadwagą, u których tkanka tłuszczowa rozłożona jest równomiern­ie w całym ciele – donoszą amerykańsc­y uczeni. Efekt ten związany jest z faktem, że osoby z piwnym brzuchem posiadają dużo mniej tkanki mięśniowej, co zwiększa prawdopodo­bieństwo zgonu w wyniku chorób układu krążenia i rozregulow­ania metabolizm­u. Warto pamiętać, że nie tylko wskaźnik masy ciała (ang. BMI), ale także dystrybucj­a tłuszczu w organizmie jest ważnym czynnikiem wpływający­m na nasze zdrowie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland