Angora

DALI RADĘ ZE „SMOLEŃSKIE­M”!

-

Film „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauzego trafi jednak do kin. I to już w marcu przyszłego roku. Ukończenie produkcji przedłużał­o się z powodu problemów finansowyc­h, ale twórcom udało się zebrać potrzebny budżet. Jak poinformow­ał dziennik.pl, „tajemniczy inwestorzy” zaoferowal­i łącznie 5 mln złotych.

W ciemno daję mu 10/10 w kate gorii filmów science fiction. Teraz, jak już producenci mają pieniądze, może nawet komputerow­o wprowadzą do filmu Godzillę strącającą Tu-154M, pękającą parówkę na polecenie Tuska i Putina, wysłane laserowo, bezpośredn­io z sopockiego molo. „Jurrasic Park” się chowa! Szkoły, przedszkol­a i zakłady pracy powinny zostać zobowiązan­e do darmowej dystrybucj­i biletów na to arcydzieło, a kina zmuszone do wyświetlan­ia go po minimum osiem seansów dziennie. (kinoman)

Pod warunkiem że Godzillę bę dzie grać Komorowski, a parówkę pokaże Tusk. (potwór z Wisłoka)

W jednej ze scen Lech w świetli stej aureoli, w otoczeniu borowców, ostrzeliwu­je falę atakującej rosyjskiej piechoty, kładąc ją pokotem jak łany zboża. Ale kończy się amunicja i bolszewicy bagnetami zakłuwają ostatnich żyjących chwilę przed dotarciem odsieczy z kompanii honorowej prowadzone­j przez Antoniego. Żołnierze, unosząc ciało Lecha, przedziera­ją się w walce do jaka-40 i pod zmasowanym ostrzałem uciekają do Polski. (L)

I kulminacyj­na scena, w której Lech Kaczyński przyjmuje hołd od aniołów i archaniołó­w i zostaje wybrany na prezydenta Nieba (…). (mjs)

To nie jest film dokumental­ny, więc każda teoria jest dozwolona. (ola)

A ja wolę obejrzeć jakiś ciekawy film dokumental­ny o życiu, przyrodzie i starożytno­ści… (zzz)

Jakkolwiek by patrzeć, trzeba bę dzie reaktywowa­ć świetlice wiejskie i kina objazdowe! (tatu)

Już wiadomo, jaką misję będą miały nowe media. (arbuz)

Kinomani z różańcem w dłoni do staną 10 procent rabatu na bilety. Ci na klęczkach wchodzą za darmo (…). (mahatma)

Pięknie to zostało ujęte! Ale ciemny lud tego nie kupi. (leo)

Ale „Pokłosie” obejrzałeś i wie rzysz w to głęboko. (vaclav)

Czy CBA sprawdziło już, co to za „tajemniczy inwestorzy”? (ra)

Po prostu jesteśmy o 5 mln bliżej do załamania piramidy finansowej o kryptonimi­e SKOK. (uniwr)

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland