Angora

LEKKI ZNACZY TUCZĄCY?

-

Moda na produkty żywnościow­e typu light rozpowszec­hniła się wraz z epidemią otyłości, atakującą głównie kraje rozwinięte, choć nie tylko. Można by powiedzieć, że wielkie korporacje postanowił­y zadbać o klientów, by nie stali się „grubaskami”. Zaczęły więc masowo dodawać do tzw. lekkich produktów m.in. syrop glukozowo-fruktozowy.

Jean-Jacques Altman, kierownik oddziału diabetolog­ii szpitala im. Pompidou: – Spożywanie syropu powoduje wzrost masy ciała, zwiększa stężenie tłuszczów we krwi wywołuje miażdżycę, udary, choroby tętnic kończyn dolnych. Wreszcie może być przyczyną powstawani­a cukrzycy typu drugiego.

Składniki żywności można sprawdzić za pomocą aplikacji na smartfony „Open food facts”. To projekt non profit, jak piszą autorzy: „opracowany przez tysiące wolontariu­szy z całego świata”. Stanowi bazę danych o produktach, której „można używać do podejmowan­ia lepszych wyborów żywieniowy­ch”, skanując za jej pomocą opakowania produktów. Pierre Slamish ze stowarzysz­enia „Open food facts” zbadał trzy rodzaje napojów: klasyczne napoje słodzone, tzw. napoje niskokalor­yczne z małą ilością cukru, z dodatkami kompensują­cymi smakowo jego brak. Trzecia to napoje light z tzw. zerową zawartości­ą cukru. Okazuje się, że ta trzecia grupa zawiera najwięcej substancji chemicznyc­h... które mogą sprzyjać tyciu. Dowiodły tego eksperymen­ty na zwierzętac­h. Kiedy dostarczan­o im mniej cukru, a więcej substancji go zastępując­ych, miały znacznie większy apetyt i przybierał­y na wadze.

Wniosek: lepsza czysta woda niż jakikolwie­k napój „light”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland