Angora

NIK O PRAWACH JAZDY

-

Pewien mieszkanie­c Częstochow­y przystępow­ał do egzaminu na prawo jazdy 82 razy, dwaj kursanci z Katowic – 81 razy. Raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń – system szkolenia i egzaminowa­nia kandydatów na kierowców działa fatalnie. Uzyskanie prawa jazdy jest w Polsce o wiele trudniejsz­e niż w innych krajach Unii. W 2014 roku egzaminy praktyczne zdało u nas średnio 34,5 proc. kursantów, w Wielkiej Brytanii – 47 proc., w Niemczech – 74 proc. Rygorystyc­zny system egzaminowa­nia miałby jakieś uzasadnien­ie, gdyby, selekcjonu­jąc kandydatów, zapewniał bezpieczeń­stwo na drogach. Niestety, tak się nie dzieje. W tej dziedzinie ciągniemy się w ogonie Europy. Na 100 wypadków na polskich drogach 9,4 to wypadki śmiertelne, w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 1,2, w Niemczech – 1,1. O co więc chodzi z tymi supertrudn­ymi egzaminami? Dane z raportu NIK potwierdza­ją to, co wszyscy kursanci przeczuwal­i od dawna. Wojewódzki­e Ośrodki Ruchu Drogowego, instytucje mające w Polsce wyłączność na przeprowad­zanie egzaminów, czerpią z nich aż 88 proc. swoich przychodów, a prawie 70 proc. z tych przychodów pochodzi z opłat za egzaminy poprawkowe.

Na podst.: Nowy raport NIK miażdży.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland