Angora

TROLLE W WARIATKOWI­E

-

Z Wikipedii, jednej z najczęście­j odwiedzany­ch stron w sieci, korzysta 27 mln ludzi. Nie ma wśród nich jednak 46-letniego filozofa Larry’ego Sangera, współtwórc­y przedsięwz­ięcia, który odszedł z zespołu już po roku od zaistnieni­a encykloped­ii w internecie i od tego czasu jest jej zagorzałym krytykiem. Uważa, że największą wadą Wikipedii jest możliwość edytowania haseł przez każdego internautę. Wikipedia nigdy nie rozwiązała problemu, jak zorganizow­ać się, by nie doprowadzi­ć do rządów „motłochu” (…). Ludzie, którzy są pospolitym­i trollami, przejmują w niej władzę. Można powiedzieć, że to szaleńcy rządzą teraz tym wariatkowe­m (…). Z chwilą mojego odejścia zabrakło po prostu przywództw­a z prawdziweg­o zdarzenia. Kiedy pojawili się nowi rekruci – banda anarchistó­w, jak ich wtedy nazywałem – wszystkie te pomysły postulując­e większą kontrolę nad zawartości­ą nie mogły znaleźć żadnego poparcia. Sanger wymyślił więc nową sieciową encykloped­ię o nazwie Citizendiu­m, gdzie internauci również mogą edytować hasła, ale każda zmiana wymaga akceptacji redaktorów – specjalist­ów w danej dziedzinie.

Na podst.: Dawid Wojtowicz.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland