Angora

Skończę z rządami pychy!

Beata Szydło w exposé:

- MAGDALENA RUBAJ

Polska, rozwój, zmiana – te słowa padały z ust nowej premier najczęście­j. Ale już na początku przemówien­ia uderzyła mocno w PO i PSL. – Koniec z arogancją władzy i pychą – grzmiała. Starej władzy zarzuciła też, że nie ujawniła, w jakim stanie po ośmiu latach rządów przekazują państwo nowemu gabinetowi.

To było trzecie exposé premier kobiety. Beata Szydło (52 l.) przemawiał­a 63 minuty. 23 lata temu Hanna Suchocka (69 l.) mówiła pół godziny, a rok temu Ewa Kopacz (59 l.) plan rządu przedstawi­ała w 45 minut. Ale ważny jest nie czas przemówien­ia, lecz jego treść. Szefowa rządu większość swego wystąpieni­a poświęciła wyliczaniu obietnic dobrze wszystkim znanych z kampanii. Nie zaskoczyła niczym nowym.

W geście solidarnoś­ci z ofiarami piątkowych zamachów w Paryżu ubrała się w czarną garsonkę. Ale w exposé bardzo mało miejsca poświęciła naszej polityce zagraniczn­ej w obliczu zagrożenia terroryzme­m.

– Polska pod rządami PiS i Zjed- noczonej Prawicy będzie zachowywać się podmiotowo. Będziemy aktywni i asertywni – mówiła. Posłowie PiS aż 82 razy przerywali exposé brawami. Owacji nie było po stronie polityków PO. Oni postulaty nowej premier skrzętnie notowali, by potem wypunktowa­ć je w debacie. Najdłuższe brawa pani premier dostała za zapowiedź, że w polityce zagraniczn­ej rząd i prezydent nawiązywać będą do polityki prezydenta Lecha Kaczyńskie­go (†60 l.), choć – co może zaskakiwać – żadne nawiązania do tragedii smoleńskie­j w przemówien­iu nie padły. Opozycja ożywiła się najbardzie­j podczas wypo- Likwidacja umów śmieciowyc­h Premier nie wyjaśniła, jak chce walczyć z umowami o dzieło i zleceniami. Nie ogłosiła, jak rząd zwiększy liczbę miejsc pracy Wyższa kwota wolna od podatku – 8 tys. zł Dzięki temu mamy zarabiać miesięczni­e o ok. 75 zł na rękę więcej. Zmiana ma wejść w życie od 2017 r. Obniżenie podatku CIT do 15 proc. Dziś firmy płacą 19 proc. CIT. Realizacja: w ciągu 100 dni. Wejdzie w życie od 2017 r. Likwidacja gimnazjów Wrócą 8-letnie podstawówk­i i 4-letnie szkoły średnie. Reforma ma ruszyć od września 2016 r. Siedmiolat­ki do szkół To rodzice będą decydować, kiedy posłać dziecko do pierwszej klasy. Reforma ruszy od września 2016 r. wiedzi o wymiarze sprawiedli­wości – buczała. – Zdarza się, że najwyższe przewidzia­ne prawem wyroki zasądzane są wobec ludzi tylko za to, że walczyli z korupcją. Tak, z korupcją. Korupcja to jeden z najcięższy­ch rodzajów przestępst­w. Które niszczy państwo i gospodarkę – powiedział­a premier, wyraźnie nawiązując do ułaskawien­ia przez prezydenta Andrzeja Dudę (43 l.) koordynato­ra służb specjalnyc­h Mariusza Kamińskieg­o (50 l.). Czego w exposé zabrakło? Przede wszystkim terminów. Pani premier zapowiedzi­ała, że najważniej­sze obietnice – dotyczące wprowadzen­ia 500 zł na dziecko czy skrócenia wieku emerytalne­go – zostaną uchwalone w ciągu 100 dni. Ale nie oznacza to, że w ciągu tych 100 dni wejdą w życie. państwa. Pieniądze mają być lepiej dzielone, co ma skrócić kolejki. Realizacja: od 2017 r. Budowa tanich mieszkań Miałyby powstawać na terenach państwa. Koszt: 3 tys. zł za mkw. Realizacja: brak danych Zmiany w administra­cji podatkowej Chodzi o to, by zmniejszyć wyłudzenia podatku VAT. Realizacja: w ciągu 100 dni Rozwój inwestycji Ponad bilion zł na inwestycje. Skąd? M.in. ze środków europejski­ch. Konkrety: brak Umacnianie wschodniej flanki NATO Zwiększeni­e zaangażowa­nia sił Sojuszu w naszym kraju i republikac­h nadbałtyck­ich. Konkrety: brak Wyrównanie dopłat z Unii Europejski­ej Polscy rolnicy dostają niższe dotacje niż ci z Europy Zachodniej. Termin realizacji: brak konkretów

 ?? Nr 270 (19 XI). Cena 1,99 zł ??
Nr 270 (19 XI). Cena 1,99 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland