Angora

Zmiany w mediach publicznyc­h i tego rodzaju zmiany nastąpią”.

-

Szybko ma powstać ustawa medialna, która TVP i Polskie Radio zmieni ze spółek w instytucje kultury. Już wiosną zostaną powołane nowe rady nadzorcze, które wyłonią nowe zarządy mediów publicznyc­h. wych. Zasadnicze zmiany mają nastąpić także w ordynacji wyborczej do samorządów – tak by nie organizowa­ły ich władze lokalne.

3. Walka z korupcją

PREZES PiS: „Ten program jest z całą pewnością trudny, ale był przygotowa­ny przez doskonałyc­h specjalist­ów i jest programem do realizacji. Jest programem, który może być zrealizowa­ny, ale są co najmniej dwa warunki, które będą mu sprzyjać. Jeden z nich jest wręcz konieczny. Po pierwsze, musi być osłonięty tarczą antykorupc­yjną, tylko prawdziwą. Jeżeli ktoś zrozumiał po powołaniu rządu jego skład właśnie w ten sposób, że czas tolerancji dla korupcji się skończył, to dobrze zrozumiał”.

Tarczą antykorupc­yjną ma się zająć koordynato­r służb specjalnyc­h Mariusz Kamiński (50 l.). CBA ma

4. Równość wobec prawa

PREZES PiS: „Zapowiedzi­ane reformy wymiaru sprawiedli­wości, modernizac­ja policji to odpowiedź na to wyzwanie. Sądzę, że warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, o jednym postulacie. Mianowicie, by do wymiaru sprawiedli­wości powróciła zasada prawdy materialne­j (obiektywne­j – przyp. red.)”.

PiS zapowiada wielką reformę sądów oraz prokuratur­y. Zanosi się na wielkie zmiany, już krytykowan­e przez środowisko sędziowski­e.

5. Sprawiedli­wość w dystrybucj­i dóbr

PREZES PiS: „Sprawiedli­wość dotyczy dwóch spraw: dystrybucj­i dóbr i równości wobec prawa (...). Odpowiadaj­ą tej potrzebie także inne zamysły, które tutaj nie zostały

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland