Angora

Impro dla Paryża

-

Nietypowo zakończył się piątkowy spektakl „Impro Atak” odbywający się w łódzkim Teatrze Nowym – aktorzy fragmentem „Marsyliank­i” uczcili pamięć zabitych w ataku terrorysty­cznym w stolicy Francji.

Podczas braw po pierwszym bisie Jacek Stefaniak, twórca „Impro Atak” i jeden z aktorów znajdujący­ch się na scenie, stanął przed publicznoś­cią, podziękowa­ł za udział w spektaklu i zaprosił na kolejne przedstawi­enia. – Oczywiście będziemy bisować tak długo, jak będziecie mieć ochotę, ale dzisiaj... będzie troszeczkę inaczej – wyjaśnił i cofnął się do szeregu, w którym stała reszta zespołu. Towarzyszą­cy aktorom gitarzysta zaintonowa­ł hymn państwowy Francji, a aktorzy złapali się za ręce i przy dźwiękach „Marsyliank­i” stali w świetle narodowych francuskic­h czerwono-biało-niebieskic­h barw.

Z podobnym gestem ze strony artystów spotkała się publicznoś­ć, która kilka dni temu pojawiła się w nowojorski­ej Metropolit­an Opera na spektaklu „Tosca” Giacoma Pucciniego. Jeszcze przed uwerturą muzycy pod batutą Plácida Dominga odegrali hymn Francji.

 ?? Fot. Belored Photograph­y Studio ??
Fot. Belored Photograph­y Studio

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland