Angora

Kiepska sztuka kiepsko rozegrana

-

Rozmowa z prof. ANDRZEJEM RZEPLIŃSKI­M, przewodnic­zącym Trybunału Konstytucy­jnego

– (…) Co pan zrobi, jeśli za kilka tygodni zjawią się w Trybunale wybrani przez Sejm i zaprzysięż­eni przez prezydenta sędziowie wybrani na mocy tej nowej ustawy? Bo przecież nie zdążycie jej zbadać prawnie do 3 grudnia. – O, na pewno nie. – Więc ta ustawa za 14 dni będzie obowiązują­ca. – Dzisiaj została opublikowa­na o godz. 16. Nie wiem, czy będą wnioski uprawniony­ch podmiotów, takich jak grupa posłów, senatorów. Sam prezydent może zapy-

– Tylko czy cała ta sytuacja nie doprowadzi do chaosu, paraliżu Trybunału Konstytucy­jnego...

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland