Angora

Konkurs Stypendial­ny im.

- Fot. Agnieszka Szwajgier

Rozstrzygn­ięto także XXI Jacka Stwory. Decyzją jury, w skład którego weszła m.in. dziennikar­ka „Angory” Agnieszka Pacho, nagrodę główną – stypendium – otrzymała Olga Mickiewicz-Adamowicz ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia za reportaż „Bóg, honor, ojczyzna i ja”.

Wyróżnieni­em uhonorowan­o Mateusza Sadowskieg­o z Radia Lublin, autora reportażu „Psie dziedzictw­o”.

Uroczystoś­ć uświetnił koncert Artura Andrusa z towarzysze­niem muzyków: Wojciecha Steca, Łukasza Borowiecki­ego, Łukasza Poprawskie­go i Pawła Żejmy.

Reportaże są dostępne na stronach internetow­ych. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pod adresem: http:// www. polskierad­io. pl/ 80/ 998/ Artykul/ 1545196,100najciek­awszych- polskich- reportazy – zamieszcza listę reportaży, które warto znać.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland