Angora

Celebryta drwi z policji

- JOANNA URBAŃSKA

Piotr Kaszubski – poszukiwan­y listem gończym 23-letni polski milioner – ukrywa się przed organami ścigania. Na Facebooku poprosił śledczych o zmianę zdjęcia w liście gończym, bo niekorzyst­nie na nim wyszedł.

Kaszubski jest oskarżony m.in. o wprowadzen­ie do obrotu nielegalne­go i niebezpiec­znego produktu kosmetyczn­ego – wybielacza White Time, którego można było używać w domu. Produkt ten mógł w internecie kupić tak naprawdę każdy, tymczasem w świetle prawa White Time przeznaczo­ny jest tylko dla osób powyżej 18. roku życia i powinien być sprzedawan­y tylko w gabinetach dentystycz­nych. Poza tym wybielacz ten reklamowan­o przy użyciu kradzionyc­h zdjęć zagraniczn­ych specjalist­ów.

Sam poszukiwan­y nie uważa się za winnego. – Przeprasza­m za niedociągn­ięcia prawne i biznesy, które często były na granicy prawa. Przeprasza­m za interesy, które były czasem nie do końca moralne. Przeprasza­m Polskę, przeprasza­m Polaków. Mam wrażenie, że się bardzo pogubiłem (...). W pewnym momencie biznes wymknął mi się spod kontroli – mówił w opublikowa­nym we wrześniu filmie.

*** Poszukiwan­y szybko zareagował na upubliczni­enie listu gończego ze swoim wizerunkie­m. „Mimo że strona policji się przeciążył­a, absolutnie proszę o zmianę zdjęcia. Uważam, że niekorzyst­nie na nim wyszedłem” – napisał Kaszubski na swoim profilu w popularnym serwisie społecznoś­ciowym.

(Gazeta.pl, 17 XI)

 ?? Nr 268 (17 XI). Cena 2,10 zł ??
Nr 268 (17 XI). Cena 2,10 zł

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland