Angora

– Anna Michalak (e-mail)

-

Mamy za mało danych, by wskazać konkretne rozwiązani­e problemu. Jeżeli gmina miejsca położenia nieruchomo­ści nie chce jej nieodpłatn­ie przejąć, może to zrobić Skarb Państwa, po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia gminie zaproszeni­a do zawarcia umowy przeniesie­nia własności (art.

1 902 Kodeksu cywilnego). Może Pani więc złożyć takie zaproszeni­e Skarbowi Państwa, lecz ani gmina, ani Skarb Państwa nie mają obowiązku wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomo­ści.

Może Pani próbować sprzedać udział w nieruchomo­ści, jednak niepewność co do stanu prawnego nieruchomo­ści pewnie odstraszy nabywców. Sposób uregulowan­ia sytuacji prawnej działki zależy od tego, jakie zdarzenie jest źródłem współwłasn­ości, jak długo pozostali współwłaśc­iciele są

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland