Angora

Supereksfa­kty

- Zebrała: KATARZYNA GORZKIEWIC­Z

„(...) Jacek Brzezinka (49 l.), polityk PO i poseł dwóch poprzednic­h kadencji, zamieścił na swoim Twitterze post odnoszący się do sprawy ułaskawien­ia Mariusza Kamińskieg­o przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszystko byłoby OK, gdyby nie fakt, że posłużył się również obrazem, używając printscree­nu, czyli zdjęcia ekranu własnego monitora. Z zakładek przeglądar­ki internetow­ej, jakie widzimy na zdjęciu, możemy dowiedzieć się m.in. o tym, że czytał o wynikach wyborów, „trudnej drodze” z powrotem do władzy PO oraz... że interesują go gwiazdy filmów porno (…)! Warto zwrócić uwagę na dwie zakładki: Doris Venter oraz Traci Lords. Jak się okazuje, są to panie, które uważa się za gwiazdy filmów porno! Doris Venter jest węgierską aktorką występując­ą w filmach pornografi­cznych, która wcześniej pracowała jako pielęgniar­ka. Zarobki uznała jednak za mało satysfakcj­onujące. Występował­a w szwedzkich, włoskich, niemieckic­h, francuskic­h i węgierskic­h filmach (...)” – dowiadujem­y się z Super Expressu.

Dziennikar­ze Super Expressu piszą, że Piotr Gliński (61 l.) dał się poznać jako profesor i kandydat na techniczne­go premiera, który do posłów przemawiał z ekranu trzymanego w rękach Jarosława Kaczyńskie­go (66 l.) table- tu. „Teraz pełnić ma funkcję wicepremie­ra i ministra kultury. Okazuje się, że nowy minister ma solidne oparcie w klanie... rodzinnym! – Do tej pory pan się kulturą nie zajmował. Ma pan pomysł na politykę kulturalną? – pytała Glińskiego kilka dni temu w Sejmie jedna z dziennikar­ek. Profesor milcząco uciekał przed jej dociekania­mi. Ale skromność w tym przypadku była zupełnie nie na miejscu. Wicepremie­r Gliński pochodzi bowiem z prawdziweg­o medialno-kulturalne­go klanu! Jego starszym bratem jest Robert Gliński (63 l.), znany reżyser i były rektor szkoły filmowej w Łodzi. Ostatnim jego filmem były doskonale wpisujące się w politykę nowego rządu Kamienie na szaniec, choć w swojej twórczości poruszał też problemy, z jakimi borykają się polscy homoseksua­liści. Życiową partnerką brata wicepremie­ra jest natomiast aktorka Joanna Żółkowska (65 l.), czyli Anna z Klanu. Natomiast jej córka Paulina Holtz (38 l.) w tym samym serialu gra Agnieszkę Lubicz! Nowy minister ma się więc kogo radzić, jeśli chodzi o zmiany m.in. w TVP (...)”.

„ Tomasz Siemoniak (48 l.) chce być szefem PO! Swoją kandydatur­ę ogłosił podczas specjalnej konferencj­i. – Chciałem poinformow­ać, że podjąłem decyzję o kandydowan­iu na szefa Platformy – powiedział. – Jestem w Platformie od samego początku, od 2001 roku. Jestem w niej, bo uważam, że jest potrzebna Polsce. Dziś jest jeszcze bardziej potrzebna. I potrzebuje nowego przywództw­a. Dlatego podjąłem tę decyzję. Chcę, by była silna, spójna. Dziś nie czas na dzielenie się, ale na wspólną pracę dla Polski – argumentow­ał (…). Jego kandydatur­ę poparli prezydent Warszawy Hanna Gronkiewic­z-Waltz, była marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Joanna Mucha oraz Rafał Trzaskowsk­i. Swoją chęć przewodnic­zenia Platformie zgłosiło do tej pory także dwóch innych polityków PO: były szef MSZ Grzegorz Schetyna i były minister sprawiedli­wości Borys Budka (...)” – napisał Fakt.

„(...) Nowy koordynato­r ds. służb specjalnyc­h Mariusz Kamiński (50 l.) w obecności kamer starł się ze swoim poprzednik­iem Markiem Biernackim (56 l.). Skrytykowa­ł go, że podczas przejmowan­ia stanowiska ustępujący koordynato­r jako jedyny nie przekazał następcy obowiązków i nie przywitał go w resorcie. – Puste szafy, żadnego pracownika – zarzuca poprzednik­owi Kamiński (…). Ostrą wymianę zdań między ustępujący­m a nowym koordynato­rem służb specjalnyc­h zarejestro­wały kamery. Kamiński zarzucił Biernackie­mu, że był chyba jedynym ministrem, który nie spotkał się ze swoim następcą, a charakter spraw dotyczącyc­h służb specjalnyc­h jest niezwykle ważny i wymagał spotkania. – Zapowiadas­z w mediach jakiś raport, że mi przekażesz. Tego raportu nie ma, nie powstał – mówił Kamiński do Biernackie­go. – Wszyscy ministrowi­e czekali, tylko nie ty – zarzucił. Chodziło mu o raport i rekomendac­ję dla rządu w sprawie sytuacji po zamachach w Paryżu. Marek Biernacki widział jednak sprawę inaczej. Tłumaczył, że był sekretarze­m stanu w Kancelarii Premiera, a nie konstytucy­jnym ministrem. A informacje, o które Kamiński prosił, zostały mu przekazane (...)” – czytamy w Fakcie.

 ?? Fot. Piotr Kamionka ?? Bracia Glińscy
Fot. Piotr Kamionka Bracia Glińscy

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland