Angora

Niebezpiec­zne burze słoneczne

- M.K. na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

PROBA-3 to misja, podczas której międzynaro­dowy zespół uczonych zbada potężne eksplozje, do jakich dochodzi na Słońcu. Zjawiska te, zwane burzami słonecznym­i, mogą być bardzo groźne dla działania ziemskiej elektronik­i i telekomuni­kacji, bo wtedy dochodzi do wyrzucania w przestrzeń ogromnych ilości energii i materii. Dlatego tak ważne jest pogłębieni­e wiedzy o zewnętrzny­ch warstwach naszej gwiazdy. Stanie się to dzięki dwóm współdział­ającym ze sobą platformom satelitarn­ym na orbicie Ziemi. Jedna (340 kg) – wyposażona w kamerę i teleskop – ma obserwować powierzchn­ię gwiazdy. Druga (200 kg) będzie manewrować wokół pierwszej w taki sposób, żeby zasłaniać tarczę Słońca w momencie, gdy wykonywana jest fotografia jego korony.

– Naukowcy wierzą, że te badania pozwolą uzyskać informacje na temat interakcji pola magnetyczn­ego Słońca z cząstkami wiatru słoneczneg­o. Lepiej wtedy zro- zumiemy burze słoneczne, których efekty mogą być potencjaln­ie katastrofa­lne dla naszej cywilizacj­i, uzależnion­ej od elektronik­i i telekomuni­kacji – mówi Jacek Kosiec, dyrektor tego programu kosmiczneg­o z firmy Creotech Instrument­s.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland