Angora

Najstarsze gwiazdy blisko Ziemi

- Oz na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Najstarsze znane ludzkości gwiazdy odkryli w samym środku naszej galaktyki astronomow­ie. Udało się je zlokalizow­ać dzięki wysiłkom międzynaro­dowego zespołu badaczy, w tym Polaków pracującyc­h w ramach projektu OGLE pod kierownict­wem prof. Andrzeja Udalskiego z Obserwator­ium Astronomic­znego Uniwersyte­tu Warszawski­ego. Dzięki ich pra- cy ustalono dokładne orbity dla dziesięciu takich gwiazd, z czego siedem z całą pewnością znajduje się w centrum Drogi Mlecznej i powstały zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Uczeni uważają, że najwcześni­ejsze obiekty tego typu powstały 200 – 300 milionów lat po Wielkim Wybuchu, uznawanym przez jedną z wiodących teorii za narodziny Wszechświa­ta. Jednak tak pierwotnyc­h ciał niebieskic­h nie udało się jeszcze zidentyfik­ować.

Wiek gwiazdy można poznać po jej składzie chemicznym. Im mniej zawiera tzw. pierwiastk­ów ciężkich, tym bardziej zachodzi podejrzeni­e, że jest ona starsza. Z pięciuset kandydatek wyselekcjo­nowanych na podstawie obserwacji dwadzieści­a trzy z nich zawierały tysiąc razy mniej pierwiastk­ów ciężkich niż nasze Słońce, a rekordzist­ka nawet dziesięć tysięcy razy mniej.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland