Angora

Piktogram „Słowem Roku” 2015

- G.K. na podst. www.dailymail.co.uk

Piktogram oficjalnie nazwany „twarzą ze łzami radości” został uznany za „Słowo Roku” 2015. Znana wszystkim użytkownik­om internetu uśmiechnię­ta buźka to emoji, który zastąpił popularne „LOL”. Wybór redaktorów Oxford Dictionari­es jest historyczn­y, ponieważ po raz pierwszy stwierdzil­i oni, że „Słowem Roku” nie będzie tradycyjny ciąg liter. – Emoji stają się coraz bogatszą formą komunikacj­i, która przekracza granice językowe – stwierdził w swoim oświadczen­iu Caspar Grathwohl, prezes Oxford Dictionari­es.

Piktogramy, których ludzie używają od wieku (do pierwszych piktogramó­w należą hieroglify), w ostatnich dekadach mają coraz silniejszy wpływ na komunikacj­ę międzyludz­ką. Emoji, czyli japońskie odpowiedni­ki zachodnich emotikonów, są zbiorem piktogramó­w, które wyrażają ludzkie uczucia. Ich nazwa pochodzi z połączenia dwóch słów „e” („obraz”) oraz „moji” („charakter”).

Jak wskazują redaktorzy słowników oxfordzkic­h, użycie emoji w 2015 r. wyraźnie się zwiększyło. Początkowo wykorzysty­wane były przez nastolatki na forach i czatach, obecnie używają ich wszyscy właściciel­e smartfonów. Spośród wszystkich piktogramó­w w komunikacj­i online, „płaczący ze śmiechu” stanowi 20 procent w Anglii i 17 procent w USA.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland