Angora

Naukowo o energii

- G.K. na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Energetycz­ne Centrum Nauki otwarto w Kielcach. Placówka dedykowana jest nie tylko najmłodszy­m „naukowcom”, ale także ich rodzicom i wszystkim ludziom ciekawym świata. Obiekt podzielono na trzy strefy tematyczne: „ogień i ziemia”, „powietrze i woda” oraz „człowiek”. Łącznie znalazło się w nim blisko trzydzieśc­i interaktyw­nych stanowisk naukowych, dzięki którym zwiedzając­y mogą samodzieln­ie przeprowad­zić szereg eksperymen­tów związanych z pozyskiwan­iem i wykorzysta­niem energii. Część stanowisk umożliwia organizowa­nie w centrum gier i zabaw, a także „naukowej rywalizacj­i” z podziałem na grupy. W wielu miejscach wykonanie zadań premiowane jest punktami zliczanymi na wyświetlac­zach. Na antresoli znalazło się przeszklon­e laboratori­um, w którym można przeprowad­zać lekcje fizyki, chemii i biologii.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland