Angora

Najodlegle­jszy obiekt w galaktyce

- A.P. na podst. www.kopalniawi­edzy.pl

Najodlegle­jszy obiekt w Układzie Słonecznym odkryli astronomow­ie. Przypomina on planetę karłowatą. Jednak czy tak jest naprawdę, tego uczeni nie mogą jeszcze stwierdzić z całą pewnością. Wiadomo jednak, że V774101 ma 500 – 1000 kilometrów średnicy i znajduje się około 16 miliardów kilometrów od Ziemi, a od Słońca dzielą ją 103 jednostki astronomic­zne. Dotychczas najbardzie­j oddalonymi podobnymi do planety obiektami w Układzie Słonecznym były Sedna i VP113. Krążą one w odległości 80-krotnie większej od Słońca niż Ziemia.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland