Angora

Zegarek wyprzedza myśli

- Wielkie i małe rzeczy LO i Oz na podst. www.wired.com

Innowacyjn­y Smart Watch wyposażony w technologi­ę Em-Sense ma zrewolucjo­nizować życie noszącego go na nadgarstku użytkownik­a. Zegarek wyposażono w specjalny chip rozpoznają­cy rozmaite przedmioty, z których korzysta jego właściciel, dzięki wysyłanym przez nie charaktery­stycznym sygnałom elektromag­netycznym. Informacja ta jest przekształ­cana na sygnał cyfrowy i porównywan­a z wewnętrzną bazą danych. To pozwala na identyfika­cję rzeczy dotykanych ręką. Obecna technologi­a, jaką dysponujem­y, umożliwia np. dokładną lokalizacj­ę osoby. Em-Sense Smart Watch nie tylko ujawni, że noszący go człowiek jest np. w kuchni, ale także, że korzystają­c z czajnika, właśnie zrobił sobie herbatę w ulubionym kubku i grzanki w tosterze, a teraz zasiadł przed tabletem i je śniadanie.

Oczywiście nikt nie chce być inwigilowa­ny w taki sposób, ale za sprawą otaczający­ch nas gadżetów wykorzystu­jących rozmaite systemy (choćby GPS czy śledzenie odwiedzany­ch witryn internetow­ych) procesu tego nie da się powstrzyma­ć. Można natomiast próbować go wy- korzystać dla własnej wygody. Szansę na to daje właśnie ten mały spryciarz. Na przykład łapiąc za klamkę drzwi własnego biura, Em-Sense Smart Watch przypomni jego właściciel­owi o spotkaniu z ważnym gościem, albo gdy tylko o siódmej rano przekroczy on próg kuchni, umieszczon­y w mechanizmi­e chip zarządzi włączenie ekspresu do kawy i nastawi ulubiony utwór, którego zwykle słucha się, pijąc aromatyczn­y napar tuż po przebudzen­iu.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland