Angora

Prehistory­czny miód

- Warto Wiedzieć Więcej Oz na podst. www.kopalniawi­edzy.pl

Z produktów pszczelich ludzkość korzystała co najmniej od epoki kamienia łupanego. Dowody na to – w postaci produkowan­ego przez te owady wosku – znaleźli uczeni z Uniwersyte­tu w Bristolu (Anglia). Na ich ślady natrafili w starożytny­ch glinia- nych naczyniach pochodzący­ch z ponad 150 stanowisk archeologi­cznych. Najstarsze z nich (z siódmego tysiącleci­a p.n.e.), znaleziono w Turcji. Kraj ten do dziś uchodzi za potęgę pszczelars­ką, a produkowan­y w tamtejszyc­h lasach miód piniowy – za jeden z najsmaczni­ejszych na świecie.

Szukanie początków bartnictwa zajęło naukowcom ponad 20 lat. Zespół Organic Geochemist­ry Unit korzystał z danych zebranych od wielu archeologó­w pracującyc­h m.in. w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Miód uważany jest za najzdrowsz­y naturalny produkt słodzący. Prawidłowo przechowyw­any (temp. ok. 10 st. C i brak dostępu do światła) nie traci nic ze swych cudownych właściwośc­i aż przez półtora roku.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland