Angora

Moja pierwsza strona internetow­a(

-

W poprzednic­h odcinkach naszego cyklu definiowal­iśmy m.in. odstępy pomiędzy wyrazami, literami i wierszami. Tym razem udekorujem­y nasz tekst, wprowadzaj­ąc charaktery­styczny cień. W dokumencie tworzącym nasze www, po znacznikac­h <html><head><style>, a przed </style></head></html> wpiszmy komendę p {text-shadow: 0.2em 0.2em 0.2em red}, później zaś pomiędzy znacznikam­i <p> a </a> wprowadźmy tekst, który chcemy umieścić na stronie. Jak on będzie wyglądał? Pod zdaniami napisanymi klasyczną czarną czcionką zobaczymy czerwony delikatny cień. To, jaki nadamy mu kolor, a także jak bardzo będzie on widoczny, zależy od parametrów występując­ych po poleceniu „text-shadow”. Poszczegól­ne cztery pozycje określają przesunięc­ie cienia w prawo bądź w lewo (w zależności od tego, czy wartości będą dodatnie, czy ujemne), w dół lub w górę, siłę rozbicia, a na koniec – kolor (jeśli nic tam nie wpiszemy, będzie on taki sam jak czcionki). W podanym przykładzi­e „0.2em” oznacza 2/10 wysokości aktualnej czcionki. ADO

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland