Angora

Superbiuro­wiec

- M.K. na podst. inform. prasowych

Edge to najbardzie­j inteligent­ny biurowiec świata. Znajduje się w stolicy Holandii – Amsterdami­e. Ludzie, którzy tam pracują, już od przebudzen­ia w domu są ze swoim biurem połączeni za pomocą specjalnej aplikacji stworzonej na smartfony. To ona sprawdza plan dnia każdej osoby, rozpoznaje jej auto, wie, kiedy przyjeżdża do pracy i kieruje na odpowiedni­e stanowisko parkingowe. Następnie znajduje jej biurko. Bo w Edge miejsca pracy zależą od indywidual­nego planu dnia. Można dostać biurko, przy którym się siedzi, lub takie, przy którym się stoi. Ewentualni­e boks albo pokój spotkań. Aplikacja zna też upodobania pracownikó­w przedsiębi­orstwa co do oświetleni­a i temperatur­y w pomieszcze­niach. Każdy musi czuć się komfortowo. Do przechowyw­ania rzeczy służą szafki. Dana osoba szuka np. takiej z zielonym światłem, pokazuje odznakę i schowek jest jej. Jednak wszystkich zniechęca się do korzystani­a z jednej szafki zbyt długo. Chodzi o to, żeby pracownicy stale zmieniali miejsce i tym samym nie tkwili w sztywnych ramach myślenia.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland