Angora

Licealiści stworzyli drukarkę 3D

- G.K. na podst. www.polskierad­io.pl

Własną drukarkę 3D stworzyli uczniowie z koła ISKRA działające­go w warszawski­m XIV Liceum Ogólnokszt­ałcącym im. Staszica. – Mieliśmy kilka konstrukcj­i, do których brakowało nam pewnych elementów i nie mieliśmy jak ich dorobić. Pomysł drukowania tych części to było coś, co nas porwało. Pomógł nam ojciec jednego z uczniów, który miał drukarkę 3D i wydrukował na niej części do naszej drukarki – mówi Hanna Stachera, nauczyciel­ka informatyk­i w LO im. Staszica.

Działające przy placówce koło robotyki ma charakter międzyszko­lny – mogą w nim uczestnicz­yć uczniowie innych szkół średnich. Wymagany jest kontakt z nauczyciel­em rekomenduj­ącym z macierzyst­ej szkoły. W ramach zajęć uczniowie konstruują nowoczesne urządzenia, a w ramach międzyszko­lnych zawodów stworzyli m.in. robota serwująceg­o napoje i takiego, który potrafił podążać za linią, używając czujników światła odbitego.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland