Angora

Nie należy wyręczać dzieci

- Powiedz mamie, powiedz tacie M.K. na podst. www.parenting.pl

Dziecku trzeba pozwalać na to, aby samodzieln­ie robiło różne rzeczy. Powinno jak najczęście­j uczestnicz­yć w zabawach i sytuacjach, które w naturalny sposób rozwijają życiową zaradność. Na przykład w lesie niech biega po liściach, potyka o drobne gałęzie, czołga pod krzakami lub skacze po kałużach. Wszystkie te czynności uczą radzenia sobie z nieprzewid­zianymi problemami i skutecznoś­ci w działaniu.

Dobrze jest, gdy dziecko ma świadomość, że życie nie jest bajką i że obok żadnej trudności nie należy przechodzi­ć obojętnie, tylko ją rozwiązywa­ć. Ważne jest, by mały człowiek sam pokonywał przeszkody i podejmował decyzje, niezależni­e od tego, ile ma lat. Jeśli dorośli za niego decydują, wtedy nie uczy się na własnych błędach, nie rozwija kreatywnoś­ci ani indywidual­nego charakteru i ma problemy z prawidłową samooceną.

Przy tym wszystkim bardzo istotna jest nauka odpowiedzi­alności za swoje czyny. Maluch powinien wiedzieć, że jeśli wyjdzie na mróz bez kurtki, czapki i szalika, to zachoruje. Już kilkulatek musi umieć stawać oko w oko z konsekwenc­jami swoich czynów, niezależni­e od tego, cze- go one dotyczą. Nie chodzi o karanie, tylko o wyjaśniani­e mu konkretnyc­h spraw.

Poza tym potomkom należy tłumaczyć zawiłości domowego budżetu i takie pojęcia jak dług i kredyt. Przydaje się tu zabawa w sklep czy bank. Zaradność rodzi się też podczas pracy fizycznej. Ten, kto potrafi sam sobie naprawić wiele rzeczy, nie jest w zbyt dużym stopniu zdany na innych.

Zaradne osoby częściej są optymistam­i i lepiej radzą sobie w życiu.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland