Angora

„Mama, tata, tablet”!

- M.K. na podst. inform. prasowych

Tablet to nie zabawka – ostrzegają specjaliśc­i. Tymczasem aż 60 procent rodziców daje urządzenia elektronic­zne małym pociechom, żeby zapewnić im rozrywkę. Co czwarty dorosły robi to, by maluch zjadł posiłek, a 18 procent, żeby zasnął. Z badań naukowych wynika, że intensywne korzystani­e z mediów elektronic­znych może mieć zły wpływ na jakość snu, pamięć i koncentrac­ję. Amerykańsk­a Akademia Pediatrycz­na uważa, że przed ukończenie­m drugiego roku życia dzieci w ogóle nie powinny mieć kontaktu z elektronik­ą.

– W tym wieku mózg potrzebuje innych bodźców. Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią kontaktów z opiekunami czy rówieśnika­mi, wspólnej zabawy, czytania książek i innych doświadcze­ń, dzięki którym mały człowiek uczy się otaczające­go go świata – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji „Dzieci Niczyje”. Żeby uświadomić rodzicom zagrożenia, ale też możliwości płynące z obcowania z tabletami organizacj­a ta opracowała nową kampanię społeczną „Mama, tata, tablet”. – Chcemy powiedzieć opiekunom: „ Sprawuj kontrolę, towarzysz dziecku, wybieraj tylko odpowiedni­e treści, unikaj przesady”. Nawet jeśli to bardzo ułatwia ci życie, nie bądź tabletowym rodzicem – dodaje Wojtasik.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland