Angora

Oddały włosy na peruki

- Gimnazjali­stki pomagają chorym na raka M.K. na podst. inform. prasowych

Pięć gimnazjali­stek z Zespołu Szkół Katolickic­h w Sieradzu ścięło swoje włosy, żeby oddać je na peruki dla kobiet chorych na raka. Odpowiedzi­ały w ten sposób na akcję „Daj włos” Fundacji „Rak’n’Roll”. To nauczyciel­ka Marzena Putyńska zaproponow­ała dziewczęto­m udział w przedsięwz­ięciu dającym chorym paniom szansę zdobycia peruki z naturalnyc­h włosów. – Na odzew czekałam dwa dni i już mam kolejne chętne – mówi pedagog. Pierwsze na apel zareagował­y: Gabriela Wolska, Julia Turała, Zuzanna Januchta, Anna Miłek i Małgorzata Ubycha. – Chcę wesprzeć ludzi, którzy potrzebują pomocy, bo cierpią – mówi ta ostatnia, która zapuszczał­a włosy od ponad dwóch lat. – Moja babcia też ma raka i wiem, jaka to ciężka choroba. A włosy są bardzo ważne dla kobiet, czujemy się z nimi lepiej – dodaje Gabrysia.

W czasie chemiotera­pii włosy wypadają. Po leczeniu odrastają, ale w trakcie leczenia człowiek jest ich pozbawiony.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland