Angora

Oczytane maluchy

- M.K. na podst. inform. prasowych

Po siedmiolet­niej przerwie przedszkol­aki znów będą się uczyć pisania i czytania. Tak wynika z podstawy programowe­j, która zacznie obowiązywa­ć od nowego roku szkolnego. Z rozwiązani­a takiego cieszy się większość dyrektorów placówek przeznaczo­nych dla maluchów. – Chęć pisania i czytania jest już zdecydowan­ie widoczna u czterolatk­ów. W dobie tabletów, komputerow­ej klawiatury, za pomocą której trzeba coś wpisać, taka nauka w przedszkol­u wydaje się konieczna – mówi Beata Rogowska, szefowa Szczęśliwe­go Przedszkol­a w Józefowie. – Zresztą nie wyobrażam sobie ignorowani­a sytuacji, w której dziecko pisze literki, a ja nie reaguję – dodaje. Obecnie do przedszkol­i uczęszcza 1,2 mln polskich dzieci.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland