Angora

Ptasie klimaty

- TEK na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Klimatyczn­e zmiany inaczej wpływają na ptaki osiadłe, inaczej na średniodys­tansowe i jeszcze inaczej na te przemierza­jące duże odległości. By to odkryć, naukowcom z Centrum Makroekolo­gii, Ewolucji i Klimatu Uniwersyte­tu w Kopenhadze we współpracy z BirdLife Internatio­nal i European Bird Census Council potrzeba było niemal dwudziestu lat (od 1990 do 2008 r.) badań i analiz! Posłużyły im do tego obserwacje 51 gatunków z 18 krajów Europy, w tym Polski, przeprowad­zone przez tysiące obserwator­ów biorących udział w akcji. Pod uwagę wzięto ptasią dietę i strategię migracyjną, czyli to, gdzie spędzają zimę. I okazało się, że rozrostowi populacji gatunków osiadłych sprzyjają ciepłe zimy. A te podróżując­e na średnie odległości potrzebują do liczniejsz­ego rozrodu ciepłych wiosen. Za to długodysta­ncow- cy zwiększają liczebność, gdy lato jest gorące. – Chodzi przede wszystkim o zgranie terminu przylotu z największą dostępnośc­ią pokarmu – tłumaczą uczeni. Przy okazji wyszło na jaw, że ptaków, które lęgną się w krajach o rozwinięty­m rolnictwie, zaczyna ubywać.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland