Angora

Polskie drony policzą pingwiny

- Oz na podst. www.naukawpols­ce.pap.pl

Dwa samoloty bezzałogow­e PW-ZOOM, skonstruow­ane przez specjali- stów z Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechni­ki Warszawski­ej i wyposażone w aparaty fotografic­zne o dużej rozdzielcz­ości, pomagają w liczeniu pingwinów żyjących w Antarktyce. Uzyskane w ten sposób zdjęcia niedostępn­ych terenów naukowcy wykorzysta­ją do opracowani­a odpowiedni­ej strategii działania. Ma ona służyć zachowaniu w tym regionie równowagi ekologiczn­ej. Na razie dzięki naszym maszynom udało się odnaleźć 17 tysięcy gniazd tych ptaków w rejonie Stacji Antarktycz­nej im. H. Arctowskie­go na Wyspie Króla Jerzego na Szetlandac­h Południowy­ch.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland