Angora

Sport elektronic­zny

- TEK

Mianem sportu elektronic­znego, czyli e-sportu, określa się dyscypliny polegające na rywalizacj­i w grach komputerow­ych. Tworzą je poszczegól­ne programy, w których gracze zmagają się ze sobą – każda gra to inna dyscyplina. Starcia te mogą mieć formułę rekreacyjn­ą, ale też przybierać formy turniejowe (tzw. pro-gaming). Zawody rozgrywane są na żywo, podczas gdy publicznoś­ć śledzi przebieg meczów na telebimach. Eliminacje do nich nierzadko rozgrywane są w sieci. O popularnoś­ci tego sportu – wydawałoby się, że dopiero raczkujące­go – najlepiej świadczy fakt, że na świecie powstają nie tylko państwowe i międzynaro­dowe ligi, ale i stowarzysz­enia oraz organy rządowe zajmujące się sprawami e-sportowymi. Krótka historia tej dyscypliny związana jest ze wzrostem zaintereso­wania grami sieciowymi, takimi jak choćby „Counter-Strike”, „StarCraft”, „Warcraft”, „League of Legends” czy „Quake”. Szał na punkcie ostatniego tytułu spowodował powstanie w USA w 1997 r. pierwszej ligi zawodowych graczy Cyberathle­te Profession­al League.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland