Angora

Kwitną stokrotki!

Tydzień na działce

-

Po zakończeni­u prac ogrodo wych wszystkie narzędzia ogrodnicze czyścimy, myjemy, suszymy i chowamy w pomieszcze­niu. Metalowe części pokrywamy środkiem konserwują­cym. Sekatory i nożyce dezynfekuj­emy, np. spirytusem, i ostrzymy. Zepsute warto naprawić teraz, bo nie ma nic gorszego, niż gdy wiosną przy natłoku prac mamy niesprawne narzędzia. Wszystkie narzędzia powinny być przechowyw­ane przez zimę w suchym pomieszcze­niu. Małe drabinki i tyczki wyjmujemy z ziemi. Końce zanurzamy we wrzątku lub przecieram­y środkiem dezynfekuj­ącym. Suche chowamy. Robimy przegląd środków ochrony roślin i nawozów. Przetermin­owane wyrzucamy. Robimy spis, aby wiosną nie dublować zakupów. Wszystkie nawozy, środki chemiczne powinny być przechowyw­ane przez zimę w miejscu, gdzie temperatur­a nie spada poniżej zera.

Po spoczynku wznawiamy upra wę hipeastrum (zwartnica). Cebulę umieszczam­y w ziemi tak, aby 1/3 jej wysokości wystawała z ziemi. Roślinę ustawiamy w jasnym miejscu przy oknie i podlewamy. Gdy pojawi się zielony pęd, zwiększamy ilość wody, a po dwóch tygodniach zaczynamy stosować nawóz do roślin kwitnących.

Susza, parę dni przymrozkó­w i wysoka jak na tę porę roku temperatur­a spowodował­y, że niektóre krzewy i drzewa zaczęły wiosenną wegetację, a wiele jeszcze jej nie zakończyło. Magnolie mają nabrzmiałe pąki kwiatowe, hortensje i forsycje wypuszczaj­ą młode listki, kwitną prymulki i stokrotki. Jeżeli nadejdą silne mrozy, mogą zniszczyć nam rośliny. Warto zatem zabezpiecz­yć krzewy, np. parawanem z agrowłókni­ny lub maty słomianej. Natomiast niskie krzewinki, przed nadejściem mrozów przykrywam­y stroiszem z iglastych gałązek.

Przesyłam zdjęcie znaleziony­ch w moim ogrodzie stokrotek. Zrobione 11 listopada! Czy oznacza to, że zima nie nadejdzie?

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland