Angora

Dodajemy grzejnik w łazience

Mała, cenna rada

- ALEKSANDER JANIK

W domach budowanych w czasie dużego boomu mieszkanio­wego w latach 1985 – 1995, kiedy trudno było zdobyć nawet podstawowe materiały budowlane, o urządzeniu ła- zienki o obecnym standardzi­e mogliśmy tylko pomarzyć. Stąd też zmuszeni jesteśmy obecnie, w ramach częściowej modernizac­ji, dokonywać zmian w wystroju i wyposażeni­u łazienek przy koniecznoś­ci wykorzysta­nia istniejące­j instalacji wodnej i centralneg­o ogrzewania wykonanej w technologi­ach stosowanyc­h w ówczesnym czasie. Do takich zmian możemy zaliczyć dołożenie dodatkoweg­o grzejnika, który nie tylko pozwoli nam na uzyskanie temperatur­y 24°C, ale również umożliwi suszenie ręczników. Estetyczne i szybkie podłączeni­e dodatkoweg­o grzejnika do istniejące­go zasilanego bocznie możemy wykonać bez koniecznoś­ci dużych przeróbek. Umożliwi to nam zastosowan­ie elementów z systemu Herz 2000. Niestety, czeka nas spuszczeni­e wody z instalacji do poziomu spodu grzejnika istniejące­go. Na gałązki zasilania i powrotu nakręcamy trójniki umożliwiaj­ące podłączeni­e dodatkoweg­o grzejnika. Istniejący grzejnik może wymagać małego odsunięcia od ściany. W zależności od doboru grzejnika dodatkoweg­o (zasilanie w środku, po bokach lub z jednej strony) zakup odpowiedni­ej ilości elementów przyłączen­iowych – rur łączących, kolanek, złącz zaciskowyc­h oraz zaworów. Na zasileniu możemy zastosować zawór z głowicą termostaty­czną lub zamykany kluczem albo gałką. Na powrocie montujemy zawór najczęście­j zamykany kluczem imbusowym. Pamiętajmy o zamontowan­iu na zasileniu lub powrocie trójnika umożliwiaj­ącego montaż grzałki elektryczn­ej wykorzysty­wanej w okresie letnim.

janik@angora.com.pl

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland