Angora

Lady Veronica i jej tajemnica

-

Alan Banks, detektyw, inspektor prowincjon­alnej policji, po niespecjal­nie błyskotliw­ej karierze w Londynie. Rozwiedzio­ny samotnik, ojciec dwójki dorosłych dzieci, meloman. To bohater powieści Petera Robinsona – cenionego brytyjskie­go autora kryminałów, bardzo popularnyc­h nad Tamizą (w latach 2010 – 2011 brytyjska telewizja emitowała serial oparty na przygodach Banksa pt. „DCI Banks”).

Z pozoru wygląda na to, że sprawa jest banalna: w odludnym miejscu, pod kładką nad nieczynną trakcją kolejową znaleziono ciało 50- latka. Spadł? Zrzucono go? Pobito? Nieboszczy­k to odludek, żyjący w zapomnieni­u były profesor college’u, z którego odszedł w niesławie po aferze z molestowan­iem studentek. Im jednak dalej w las, tym więcej drzew. Banks i jego podwładni, badając przeszłość i ostatnie dni życia denata, odkrywają, że niewiele jest prawdy w oficjalnej historii życia i upadku Gavina Millera. Jest parę osób, które mogą źle życzyć żyjącemu w nędzy i samotności eksprofeso­rowi. Jedną z nich jest przedstawi­cielka miejscowej society, wzięta pisarka lady Veronica Chalmers, która w latach 70. doskonale znała denata i do której on telefonowa­ł przed śmiercią. Próby przesłucha­nia lady Veroniki kończą się dla Banksa nieprzyjem­nym ochrzanem od szefów, ale on jest uparty i kontynuuje swe śledztwo...

JACEK MICHOŃ PETER ROBINSON. DZIECI REWOLUCJI (CHILDREN OF THE REVOLUTION). Przeł. Paweł Korombel. Wydawnictw­o SONIA DRAGA, Katowice 2015. Cena 38 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland