Angora

Wep złowionego karasia

Poczet nazwisk polskich(

- 561)

Piszę na prośbę przyszłego teścia. Skąd się wzięło nazwisko Kostrubiec? Może od kości? Sama natomiast mam problem ze swoim nazwiskiem, ponieważ nikt nigdy go poprawnie nie napisał i muszę literować. Moje nazwisko to Handz, brzmi niemiecko, ale nazwiska moich babć też są fajne. Babcia ze strony taty miała Rychel, a babcia po matce Maluga. Małgorzata Handz

Nie, Pani Małgosiu, Kostrubiec nie wziął się od kości, ale od staropolsk­iego przymiotni­ka kostrubaty, oznaczając­ego kogoś włochatego, kosmatego, zatem zarośnięte­go albo noszącego jako okrycie zwierzęce skóry. Pani nazwisko jest niewątpliw­ie pochodzeni­a niemieckie­go, bo powstało od nazwy osobowej Hand, czyli ręka. Stąd też nazwiska Handzak, Handze, Handziak, Handzik, Handziuk.

Babcia pierwsza nosiła bardzo stare nazwisko, notowane już w 1384 roku, a pochodzące od niemieckie­j nazwy osobowej Reich, oznaczając­ej kogoś bogatego, dostojnego, dobrze urodzonego, zaś babcia druga nazwisko swe powzięła od przymiotni­ka mały. W bazie PESEL mamy 1304 Kostrubców, 36 Handzów, 1144 Rychlów i 430 Malugów.

*** Nazywam się Ragus i szukam możliwości poznania, skąd to nazwisko się wzięło (chyba nie jest pochodzeni­a polskiego). W porównaniu z większości­ą nazwisk tzw. polskich trudno coś o charakterz­e jego właściciel­a powiedzieć. Właściwie nic. W moich próbach „badawczych” odkryłem: – miasto na Sycylii Ragusa – dawna nazwa Dubrownika Ragusa – barokowy (lub renesansow­y) badacz hiszpański Ragussa. Czy mógłby Pan pomóc w znalezieni­u korzeni tego nazwiska? Kacper Ragus

Pozostawia­jąc próbki badawcze na boku, a opierając się na rodzimych źródłach etymologic­znych, stwierdzam­y, że nazwisko pochodzi od staropolsk­iego słowa rogoza, rogoż, rogoża, czyli rośliny nawodnej, pałki szerokolis­tnej. Ale są etymolodzy dopuszczaj­ący trop dalmatyńsk­i, a więc związany z dawną potęgą morską, księstwem Ragusy, czyli Dubrowniki­em. 635 nazwisk.

*** Bardzo proszę o podanie pochodzeni­a mojego nazwiska oraz o wyjaśnieni­e, z cze-

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland