Angora

Nie likwidować, ale reformować!

-

Jestem dojrzałym człowiekie­m, który przeżył wiele reform szkolnictw­a.

Argument, że powrót do ośmioklaso­wej podstawówk­i uzdrowi sytuację tzw. trudnej młodzieży i obniży przestępcz­ość w tej grupie, jest mitem. Przecież reorganiza­cja za ogromne społeczne pieniądze polegająca na likwidacji gimnazjów i powrocie do ośmioklaso­wych podstawówe­k nie zmieni młodzieży na „lepszą”, taką jak 15 lat temu, gdy internet, telefony komórkowe i używki w tak masowej skali jak obecnie nie istniały.

Czyżby nauczyciel­e i pedagodzy w gimnazjach byli gorsi i słabiej przygotowa­ni do wychowania młodzieży od tych w szkołach podstawowy­ch? Czy są mniej wyczuleni na patologię i walkę z nią? A jakie niezbędne cechy będą mieli nauczyciel­e w podstawówk­ach? Czy ktoś to badał? Czy nie wystarczy tych eksperymen­tów na żywym organizmie, jakim jest młodzież? Czy ta młodzież znów ma być królikiem doświadcza­lnym dla polityków? A kto pytał o zdanie absolwentó­w gimnazjów?

Oczywiście, po reformie w molochach, jakimi będą ośmioklaso­we szkoły, na pewno będzie łatwiej zapanować nad tą „niedobrą” młodzieżą. A jak poprawi się statystyka... Ta sama liczba (lub większa) złej młodzieży, w stosunku do całej ośmioklaso­wej

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland