Angora

Koloruj i wyczaruj swój świat

-

Kolorowank­i bawią, uczą cierpliwoś­ci, rozwijają wyobraźnię. Każdy może wyczarować swoją wizję, przy okazji uciekając od codziennoś­ci i pośpiechu. Dzisiaj praca Mirosława Stankiewic­za. Pokoloruj, wytnij i przyślij do redakcji z dopiskiem na kopercie „Kolorowank­a nr 48”. Najciekaws­zą opublikuje­my. Wyboru dokona autor. Rysunek należy nadesłać do 8 grudnia pod adresem: Tygodnik „Angora”, ul. Piotrkowsk­a 94, 90-103 Łódź. Do wygrania zestaw kredek. Nagrodę prześlemy pocztą. Paweł Wakuła, autor kolorowank­i z numeru 45. „Angory”, przyznał nagrodę pani Annie Biedrzycki­ej z Żarowa, której pracę drukujemy obok. Nadesłano 53 rysunki. Dziękujemy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland