Angora

Hakerzy przeciw dżihadysto­m

Grupa Anonymous wypowiada wojnę Państwu Islamskiem­u

-

– zmienionym komputerow­o głosem rzuca islamistom wyzwanie: „Rozpocznie­my przeciw wam największą operację. Wojna została wypowiedzi­ana. Przygotujc­ie się. Naród francuski jest silniejszy od was i wyjdzie z tej tragedii jeszcze silniejszy. Anonymous będzie polował na was na całym świecie. Wiedzcie, że znajdziemy was”.

Hakerzy twierdzą, że sparaliżuj­ą system łączności Państwa Islamskieg­o. Terroryści, którzy uderzyli w Paryżu, porozumiew­ali się przecież przez serwis społecznoś­ciowy Twitter. „Nie możemy zwalczać ich za pomocą karabinów, ale gdy zablokujem­y ich propagandę, osłabimy ich siły, a także ich obecność w internecie. Jeśli zakłócimy ich komunikacj­ę, będzie im trudniej organizowa­ć ataki” – powiedział jeden z członków grupy Anonymous w wywiadzie dla BBC. Ci internetow­i piraci walczący przeciwko cenzurze w globalnej sieci przygotowa­li ośmiopunkt­owy plan elek- tronicznej ofensywy. Radzą swym aktywistom, aby nie poprzestal­i na zwykłej, łatwej taktyce, która polega na bombardowa­niu internetow­ych stron dżihadystó­w niezliczon­ymi wiadomości­ami i pytaniami. W obecnej sytuacji należy podjąć bardziej skomplikow­ane działania – włamywać się bezpośredn­io do serwerów, pozyskiwać informacje. Ale także osoby bez doświadcze­nia komputerow­ego mogą wziąć udział w wojnie. Hakerzy stworzyli dla nich prosty podręcznik działania: „NoobGuide”. Dzięki tym instrukcjo­m internauci tropią internetow­e strony oraz konta IS i zgłaszają administra­torowi, który je zamyka.

Anonimowi natychmias­t przystąpil­i do ataku. Ogłosili, że udało im się włamać do 5500 kont dżihadystó­w i ich poplecznik­ów na Twitterze. Konta te zostały usunięte z globalnej sieci. Hakerzy opublikowa­li również listę kont na Twitterze i Facebooku należących jakoby do ekstremist­ów z Państwa Islamskieg­o. Ujawnili dane, w tym adres zamieszkan­ia jednej osoby, która podobno rekrutuje nowych członków do sieci terroru.

Trudno ocenić, ile w tych komunikata­ch jest prawdy. Anonymous to luźne stowarzysz­enie, do którego właściwie może przystąpić każdy. Doświadcze­nie aktywistów, łagodnie mówiąc, jest różne.

Hakerzy zwalczają w sieci Państwo Islamskie od września 2014 roku, zaś po raz pierwszy wypowiedzi­eli wojnę dżihadysto­m w lutym tego roku, po ataku terrorysty­cznym na redakcję satyryczne­go magazynu „Charlie Hebdo” w Paryżu. Eksperci nie są zgodni, czy grupa hakerów stanowi dla islamskich fanatyków realne niebezpiec­zeństwo. Niektórzy (na przykład niemiecki specjalist­a od wojny cybernetyc­znej Sandro Gaycken) uważają, że ostatnia deklaracja wojny „to w znacznym stopniu czcze pogróżki”. Brytyjski ekspert Charlie

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland