Angora

Aleksandra Bortnikowa

- Na podst.: svpressa.ru, Kommersant, Ria Novosti, echo.msk.ru

FSB podczas posiedzeni­a Rady Bezpieczeń­stwa FR, że eksperci znaleźli w szczątkach samolotu ślady materiałów wybuchowyc­h, zabrał głos prezydent Władimir Putin. Zapowiedzi­ał ściganie zbrodniarz­y słowami dziwnie przypomina­jącymi te sprzed lat: – Nie wyznaczymy żadnej daty końcowej, poznamy nazwiska każdego z nich. Będziemy ich szukać wszędzie, gdziekolwi­ek by się schowali. Znajdziemy ich w dowolnym punkcie planety i ukarzemy. Akcja naszego lotnictwa w Syrii nie tylko będzie kontynuowa­na, lecz musi być zintensyfi­kowana do tego stopnia, żeby przestępcy zrozumieli, że zemsta jest nieuchronn­a.

Akcja lotnictwa rzeczywiśc­ie została zintensyfi­kowana. Poza samolotami lotnictwa taktyczneg­o, które do tej pory startowały z bazy lotniczej Hmeimim koło Latakii, do nalotów na pozycje Państwa Islamskieg­o przystąpił­y siły dalekiego zasięgu. Cele w prowincjac­h Ar-Rakka i Dajr az-Zaur zaatakował­y rakietami manewrując­ymi bombowce Tu-160 i Tu-22M3, które na teren walk nadleciały z terytorium Rosji, pokonując grubo ponad 6 tysięcy kilometrów.

Rosja coraz bardziej zaangażowa­na w zwalczanie zbrodnicze­go Państwa Islamskieg­o (a przy okazji antyasadow­skiej opozycji) stopniowo staje się coraz bardziej pożądanym, a może już niedługo niezbędnym, sojuszniki­em Zachodu w walce ze wspólnym wrogiem. Wielkimi krokami zbliża się moment – już są tego pierwsze zapowiedzi – kiedy przywódcy świata zachodnieg­o dojdą do wniosku, że niesłuszne jest stosowanie wobec tak cennego alianta sankcji, które mogą osłabiać jego siły. Fakt, że Rosja jest agresorem, który atakuje swoich sąsiadów, odbierając część ich terytoriów, pójdzie stopniowo w zapomnieni­e.

Nikt dzisiaj nie oskarży Kremla o zbrodnię na własnych obywatelac­h. Ale wykazując małpią złośliwość, można by się cofnąć myślami do początku lat czterdzies­tych ubiegłego wieku. Wtedy państwo, którego Federacja Rosyjska jest prawnym spadkobier­cą, zostało wykluczone z Ligi Narodów za agresję przeciwko Finlandii, a potem wróciło do grona szanowanyc­h i pożądanych sojusznikó­w świata cywilizowa­nego, kiedy stało się niezbędne do pokonania zbrodniczy­ch Niemiec Hitlera.

Lata mijają, dyplomacja Kremla działa nadal niezwykle skutecznie.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland