Angora

Márquez i Machu Picchu

- Ł. Azik

Relacji turystyczn­ych , globtroter­skich i reportersk­ich jest bez liku. Niemal każdy, kogo toczy bakcyl wędrówki, pozostawia po sobie ślady w tygodnikac­h, książkach, telewizjac­h śniadaniow­ych, w najgorszym razie w blogosferz­e. Nietrudno nadziać się na produkty, które Amerykanie nazywają bull shit, więc tym większa satysfakcj­a, gdy sprawozdan­ie z wyprawy jest przetrawio­ne intelektua­lnie, ciekawe, dobrze spisane, a do tego ładnie edytorsko dopracowan­e.

Taki jest zbiór niniejszyc­h reportaży, obowiązkow­o do czytania przez każdego, kto w Ameryce Południowe­j był lub wkrótce będzie, więc – jak pisze sam autor – znajdzie się na lądzie, który jest świetnym miejscem na przeżycie przygody. I rzeczywiśc­ie, to kontynent nieturysty­czny, inny niż Azja Południowo-Wschodnia czy Australia. Nieprzewid­ywalny, niebezpiec­zny, ekscytując­y. Pełen muzyki, hiszpański­ch katedr na obowiązkow­ym Plaza de Armas i pięknych kobiet. Autor, wytrawny obserwator i świetnie przygotowa­ny do kulturowej refleksji „gringo”, prowadzi Czytelnika własnymi ścieżkami po Kolumbii, Ekwadorze i Peru. Także tymi mocno ryzykownym­i, gdzie można spodziewać się partyzanck­iej bojówki czy „ tylko” uzbrojoneg­o transportu kokainy. Oswaja z egzotyką, ale i uczy mądrego, ludzkiego podejścia do świata, który – choć obcy – wart jest poznania. Swoje refleksje podbudowuj­e wiadomości­ami historyczn­ymi, o których sami Latynosi mówią, że to „ogień i krew”. Opowiada i radzi, dzieli się wrażeniami i wnioskami. Już same opisy sposobów podróżowan­ia po ogromnym kontynenci­e (czemu nie samolot, a jeśli już, to tylko w lotach krajowych?) pozwalają się zorientowa­ć, czym różni się ten od Ameryki Północnej. Cenne są uwagi na temat popularnyc­h wypraw do inkaskiej twierdzy Machu Picchu, do której trafiają także tysiące polskich turystów. Dziesiątki kolorowych ilustracji autora tym bardziej eksponują urodę kontynentu i jego mieszkańcó­w.

SERGIUSZ PROKURAT. TO NIE JEST MIEJSCE DLA GRINGO. Wydawnictw­o HELION, Gliwice 2016, s. 224. Cena 39 zł.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland