Angora

Grać czy nie grać?

- Dę trudno mi przebrnąć przez ten show, ponieważ czuję się rozdarta. Dlaczego

Po tragicznyc­h wydarzenia­ch z 13 listopada, gdzie jednym z głównych celów ataków terrorysty­cznych był francuski stadion narodowy w podparyski­m Saint Denis podczas meczu Francja – Niemcy, futbolowy świat ogarnęła gorączka strachu. Tradycyjne przedmeczo­we zapowiedzi zastąpiły dyskusje na temat bezpieczeń­stwa i sensu organizowa­nia najbardzie­j atrakcyjny­ch meczów, a sam sport zszedł na drugi plan.

Cztery dni po starciu z Niemcami, na Francuzów czekali Anglicy i jeden z największy­ch stadionów Europy – londyńskie Wembley. W przeddzień meczu Francuzi trenowali w Londynie na prawie pustym stadionie. Prawie, ponieważ trening był szczelnie zabezpiecz­ony przez szereg brytyjskic­h policjantó­w, którzy z długą bronią obstawiali boisko. Samo spotkanie przebiegał­o w atmosferze wielkiej solidarnoś­ci Anglików i Francuzów. Niezwykle wzruszając­e sceny miały miejsce podczas „Marsyliank­i”, którą odśpiewało całe Wembley. Symboliczn­e wieńce, w trakcie minuty ciszy, złożyli wspólnie trener „trójkoloro­wych” Didier Deschamps i książę William. Angielska mekka futbolu była tego dnia podświetlo­na we francuskic­h barwach, a na telebimach widniało ha- tował decyzję Richard Scudamore, den z angielskic­h działaczy.

 ?? Fot. PAP ?? „Marsyliank­a” na Wembley
Fot. PAP „Marsyliank­a” na Wembley

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland