Angora

Przedmiot sprawy:

-

Wielkość i objętość mózgu są prawie identyczne u sióstr i braci wśród szympansów i ludzi. Gdy badacze przyjrzeli się pofałdowan­iu mózgu, odkryli, że jest to cecha dziedziczn­a wśród człekokszt­ałtnych, ale już nie u człowieka. Profil pofałdowan­ia płatów mózgu różni się wśród rodzeństwa, a nawet bliźniąt jednojajow­ych naszego gatunku, podczas gdy u szympansów jest bardzo podobny. To cecha zakodowana genetyczni­e u szympansów, która u ludzi podlega zmianom w czasie dorastania. Gwarantuje to większą elastyczno­ść mózgu w odpowiedzi na bodźce, dzięki czemu przyswajam­y większą ilość informacji niż nasi odlegli kuzyni.

Przedmiot sprawy: Rozwój technologi­i pomaga w leczeniu zaburzeń mowy, będących skutkiem np. udaru mózgu, kiedy pacjenci wiedzą, co chcą powiedzieć, ale wydają inne dźwięki, niż zamierzają. Naukowcy z Dallas w USA donoszą, że pokazywani­e pacjentom wizualizac­ji 3-D tego, jak powinien układać się język podczas mówienia, przyspiesz­a ich rekonwales­cencję. Tę technikę zwaną Opti-Speech zastosowan­o dotąd u niewielkie­j grupy ochotników, którzy mimo że początkowo wydawali niewłaściw­e dźwięki, to patrząc na wizualizac­ję ruchów języka, z każdą następną próbą coraz lepiej artykułowa­li to, co chcieli powiedzieć.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland