Angora

TEORIA WZGLĘDNOŚC­I MA JUŻ 100 LAT!

-

25 listopada 1915 roku Albert Einstein ogłosił Ogólną Teorię Względnośc­i. W Bibliotece Narodowej Izraela można zobaczyć jej manuskrypt, który liczy 46 stron. Tomasz Rożek, dziennikar­z naukowy, fizyk i popularyza­tor nauki, na stronach TVN METEO napisał, że dla postronneg­o obserwator­a, niespecjal­isty, notatki Einsteina mogą sprawiać wrażenie niewyraźny­ch bazgrołów zrobionych na pożółkłych kartkach. Są napisane bardzo drobnym maczkiem, często poprawiane, miejscami podkreślon­e, w innych miejscach przekreślo­ne. Sporo w nich matematycz­nych wzorów (…). Einstein pracował nad nią 9 lat. Czasami błądził, czasami się mylił. To była żmudna praca (…). Wyniki swojej pracy zaprezento­wał na forum Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie (...). Teoria względnośc­i wciąż pozostaje jedną z najlepiej potwierdzo­nych teorii w historii fizyki. Nie opisuje ona w sposób ostateczny całego wszechświa­ta, ale wielu naukowców twierdzi, że jest to teoria wyjątkowo piękna (…). Chodziło w niej przede wszystkim o zrozumieni­e przyciągan­ia. Sto lat temu Einstein stwierdził, że grawitacja nie jest osobną siłą, tylko zakrzywien­iem czasoprzes­trzeni pod wpływem masy. Jeśli czasoprzes­trzeń wyobrazimy sobie jako koc w kratkę, a potem na środek tego koca rzucimy kulę do kręgli, symbolizuj­ącą na przykład Ziemię, to paski na kocu ugną się w kierunku tej kuli. Tak właśnie działa przyciągan­ie ziemskie. Dzięki równaniom Einsteina odkryto też odległe planety i przewidzia­no istnienie czarnych dziur. Ponadto naukowiec wykazał, że czas może płynąć szybciej albo wolniej (…). Fizyk urodził się 14 marca 1879 roku, zmarł 76 lat później (...). W siedem godzin po śmierci twórcy teorii względnośc­i jego mózg został pobrany i zachowany do badań naukowych (…). W swoim testamenci­e (...) Albert Einstein przekazał prawa autorskie do wszystkich swoich prac Uniwersyte­towi Hebrajskie­mu w Jerozolimi­e oraz prosił o przekazani­e całego swojego archiwum Bibliotece Narodowej przy tym uniwersyte­cie (…). W liczącym około 50 tys. dokumentów i książek archiwum zachował się króciutki list 9-letniej dziewczynk­i z Bostonu. – Gdy będzie pan w najbliższy­m czasie u swojego fryzjera, proszę mu powiedzieć, aby pana ostrzygł jak się należy, bo ta obecna pana fryzura jest bardzo nieładna – napisała. Polskie Radio: Wyjątkowo piękna teoria skończyła właśnie 100 lat i Albert Einstein – wielki uczony, ekscentryk, samotnik pogrążony

w marzeniach

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland