Angora

MODŁY ZA POLITYKÓW

-

„Nasz Dziennik” apeluje o modlitwę za... polityków. Na stronie ZaPolske.pl można wybierać kogoś z rządu, parlamentu, Pałacu Prezydenck­iego – i deklarować swoje religijne wsparcie dla niego. Na razie największy­m poparciem cieszy się prezydent Andrzej Duda.

Popłakałem się ze śmiechu, choć to nieładnie śmiać się z ludzi aż tak chorych. (homo-homini-lupus)

A ja trzy razy sprawdzała­m datę w kalendarzu!!! Byłam pewna, że to prima aprilis... (nilpferd13)

Witamy w XXI wieku, w kraju w środku Europy! A to jest dopiero miesiąc nowych rządów. (xsawer)

Oni nas cofają do średniowie­cza, to może pójdźmy dalej? Cofnijmy ich do czasów rzymskich... (olek)

Ale czy te modlitwy pomogą, jeśli z obietnic wyborczych będą nici? (led2007)

Pomódlmy się jak kiedyś pisio ry i hordy różańcowe: „Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie” (gossam.2)

Niech się lepiej za kurs złotówki pomodlą, bo od zabawy pacynkami wesołego Jarka PLN pikuje ino furczy. (observerpl)

Te modlitwy za rząd to bardzo dobry pomysł – modlitwa to najcenniej­szy dar, jaki możemy komuś ofiarować. Żal mi tych wszystkich ludzi, którzy krytykują i komentują negatywnie ten pomysł, każdy kiedyś stanie przed Bogiem. (dosia)

Modlitwa to w końcu najsilniej­sza broń... (skuter)

Ale czy zaproszeni­e Boga do in terwencji nie będzie zamachem na demokrację? (aep)

A ja, głupi, byłem głęboko prze konany, że modlitwy najbardzie­j potrzebują grzesznicy... (tomasz.rze)

Jeżeli prezydent nie daje rady i szuka pomocy w siłach nadprzyrod­zonych, to powinien to robić w zaciszu prywatnym. Może również zatrudnić wróżbitów – na swój koszt oczywiście! (obywatel)

A ja modlę się za cały rząd i wszystkie dobre decyzje. I żeby było mniej takich obłudnych polityków jak przez te 8 lat. (mario)

Niedługo będzie wjeżdżał do Sej mu, sterowany kompem, konfesjona­ł. (poldi)

Modlitwa o opamiętani­e jest po trzebna!!! To im się przyda najbardzie­j! (akkarin)

Znowu zastępczy temat miernoty dziennikar­skiej. Nie potrafią napisać czegoś bardziej konstrukty­wnego? Żałosne media znowu próbują szczuć na katolików. (obywatelx)

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland