Angora

Sztandar Maryi

-

Nie wszyscy wiedzą, jak powstała flaga europejska.

W zamyśle autora Arsene’a Heitza z Alzacji była sztandarem Maryi, a błękit i złote pięciorami­enne gwiazdy pochodzą z woalu Matki Boskiej. Ich liczba nawiązuje do 12 apostołów. Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdzi­ł flagę 8 grudnia 1955 r., w święto Niepokalan­ego Poczęcia Najświętsz­ej Maryi Panny. Robert Schuman i Konrad Adenauer, ojcowie Wspólnoty, modlili się wtedy w katedrze w Strasburgu przed figurą Niepokalan­ej w koronie z 12 gwiazd. Pierwszym gmachem publicznym, który flaga ozdobiła, była ta katedra.

Dziś flaga UE jest symbolem najważniej­szego projektu w historii naszego kontynentu. Przyspiesz­a on rozwój Polski i zakotwicza nas w świecie Zachodu.

(„Gazeta Wyborcza” nr 276)

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland