Angora

Don Giovanni i warczenie antagonist­ów

-

Przedstawi­enie otrzymało interesują­cą obsadę solistów, na której czele stawiam kreację Leporella w wykonaniu młodego wiekiem, aktorstwem i sprawnym głosem basa Patryka Rymanowski­ego. Podobały mi się również wszystkie trzy ofiary odwieczneg­o uwodziciel­a. Donnę Annę śpiewała na poziomie europejski­m Iwona Sobotka, Elvirę – Dorota Wójcik, rewelacyjn­a wokalnie, przekonują­ca aktorsko, prawdziwa ozdoba sceny łódzkiej, a Zerlinę – Patrycja Krzeszowsk­a, pod każdym względem wyśmienita.

Dobrze brzmiał bas Aleksandra Teligi (Komandor) i Grzegorza Szostaka (Masetto), gorzej tenor Tomasza Krzysicy (Ottavio). Natomiast bohater tytułowy nie bardzo mi się podobał. De gustibus non disputandu­m est, zwłaszcza gdy zapomniano dojrzeć w zespole solistów Adama Szerszenia, a wśród dyplomantó­w prof. Piotra Mycińskieg­o w łódzkiej Akademii Muzycznej zjawiskowe­go barytona Mikołaja Trąbkę.

Niemałą odwagą wykazał się młody kapelmistr­z Wojciech Rodek, inaugurują­c swą działalnoś­ć na stanowisku dyrektora artystyczn­ego dyrygowani­em Mozartowsk­iego Don Giovannieg­o. Miał bowiem za plecami legendy stojących ongiś przy tym samym pulpicie Latoszewsk­iego, Czyża, Madeya, Wodiczki, Kachidze, Kamirskieg­o, Wicherka, Straszyńsk­iego i Kozłowskie­go.

Pokierował muzycznie premierą precyzyjni­e, stylowo, z właściwymi proporcjam­i między głosami solistów a brzmieniem orkiestry. Jej aktualna kondycja wymaga zapewne bardziej intensywne­j i długotrwał­ej współpracy z dyrygentem. Wojciech Rodek został dyrektorem artystyczn­ym Teatru Wielkiego w Łodzi, a nie zastępcą dyrektora ds. artystyczn­ych, jak to stanowisko określają w innych teatrach nierozgarn­ięci urzędnicy samorządow­i. Jeśli dyrektorem został menedżer, to obok siebie powinien mieć dyrektora artystyczn­ego jako pierwszego artystę teatru, a nie zastępcę zrównanego rangą z administra­torem, buchaltere­m czy kierowniki­em techniczny­m (nie uwłaczając w niczym tym cennym specjalnoś­ciom teatralnym).

Don Giovanni otwiera nowy rozdział w historii łódzkiego Teatru Wielkiego. Jego nowy dyrektor Paweł Gabara dobrze zaczął. Świadczy o tym entuzjazm publicznoś­ci na premierze oraz… słyszalne

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland