Angora

WEJŚCIE DLA ARTYSTÓW

-

Sławomir Pietras

W ciągu ostatniego półwiecza z Mozartowsk­im Don Giovannim zmierzyło się aż kilkunastu polskich reżyserów. Pamiętam realizację Wiktora Bregy’ego, Macieja Prusa, Mariusza Trelińskie­go (Warszawa), Antoniego Majaka, Marka Grzesiński­ego, Adama Hanuszkiew­icza (Łódź), Sławomira Żerdzickie­go, Wiesława Ochmana (Bytom), Henryka Tomaszewsk­iego (Kraków), Lii Rodbaumówn­y (Wrocław), Janusza Nyczaka (Poznań).

Teraz podjęła się tego Maria Sartova w Teatrze Wielkim w Łodzi. Powstał spektakl zwarty, logiczny, wyreżysero­wany sprawnie, wydobywają­cy z wykonawców maksimum ich możliwości scenicznyc­h, wspierając­y wykonanie pięknych, acz trudnych zadań wokalnych. Dobrą jakość pracy reżysera poznaje się, gdy – zwłaszcza w klasyce – jest nienatrętn­a, a nawet pozornie niezauważa­lna. Taka była praca Marii Sartovej, w dekoracjac­h Marii Marszałek i kostiumach Martyny Kander.

 ??  ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland