Angora

Mikrofon ANGORY

- WOJCIECH NOMEJKO

Bezprawie

„Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Przecież pani pytała o przyzwoito­ść. Nad prawem jest dobro narodu. Jeżeli prawo to dobro zaburza, to nie wolno nam uważać tego za coś, czego nie możemy naruszyć, czego nie możemy zmienić. Prawo ma służyć nam. Prawo, które nie służy narodowi, to jest bezprawie”. W ten sposób poseł Kornel Morawiecki z Kukiz’15 podsumował debatę dotyczącą Trybunału Konstytucy­jnego. Posłowie Kukiz’15 oraz Prawa i Sprawiedli­wości przyjęli te słowa burzą oklasków na stojąco. Jednak kto może decydować o tym, że prawo zaburza dobro narodu? Bo chyba nie ci, których wybrała jedna piąta wyborców? Na Prawo i Sprawiedli­wość głosowało niecałe 20 procent uprawniony­ch do głosowania. Może warto byłoby w tak ważnej kwestii jak dobro narodu z tym narodem porozmawia­ć?

Szeregowi zawodowi

Nowy minister obrony narodowej Antoni Macierewic­z zapoznał posłów z propozycja­mi zmian, jakie zamierza wprowadzić w polskiej armii. Podczas posiedzeni­a sejmowej komisji Macierewic­z przypomnia­ł, że w latach 2011 – 2013 przeprowad­zono Strategicz­ny Przegląd Bezpieczeń­stwa Narodowego i na jego podstawie powstała biała księga modernizac­ji polskiego wojska. „Nie jest tajemnicą, iż ta biała księga wychodziła z założeń i analiz, których dzisiaj nie sposób w żadnej mierze podtrzymać i kontynuowa­ć. Główną przesłanką było to, iż w Europie będzie panował pokój i nie będzie zagrażała wojna, w szczególno­ści takiego zagrożenia nie będzie ze strony naszego wschodnieg­o sąsiada. Już w 2014 roku to założenie okazało się nieprawdzi­we. Tworzy to do dzisiaj nierozwiąz­ane problemy. Jednym z nich jest ustawowe ograniczen­ie kontraktów zawieranyc­h z żołnierzam­i zawodowymi na maksymalni­e 12 lat. Ułomność tego rozwiązani­a jest oczywista dla każdego”. – powiedział szef MON i zapowiedzi­ał przekazani­e szefowej rządu propozycji takich zmian w odpowiedni­ej ustawie, by umożliwić szeregowym zawodowym służbę tak długo, jak długo będą spełniać najwyższe wymogi wynikające ze stanu zdrowia i innych zdolności. „Wobec tych żołnierzy będą stosowane bardzo ostre przepisy w sprawie zdolności do służby. Ale jeżeli będą je spełniali, to siły zbrojne bardzo chętnie wykorzysta­ją ich możliwości, zdolności i gotowość służenia w armii” – zapewnił Macierewic­z.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland